Gian hàng

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0251) 3918 088

mới

Funnyland

Funnyland

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 918 474

mới

Adidas

Adidas

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0618 690961

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 613918266

mới

Emspo

Emspo

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Bosfan

Bosfan

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 613680017

mới

Giordano

Giordano

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0613 918298

mới

Kichi Kichi

Kichi Kichi

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 613913717

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0613 918 718

mới

Tân Phú Rabity

Tân Phú Rabity

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 680 019

mới

VINDS ShoeCenter

VINDS ShoeCenter

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0613 680 041

mới

Sumo BBQ

Sumo BBQ

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 613918689