Gian hàng

mới

RainBow

RainBow

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

BELLUNI

BELLUNI

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Sakos

Sakos

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

Dolly

Dolly

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Kichi Kihi

Kichi Kihi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

THE TRAVEL STORE

THE TRAVEL STORE

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Giày da Tiến Đạt

Giày da Tiến Đạt

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

IVY Moda

IVY Moda

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

JMG

JMG

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900