Gian hàng

mới

An Phước

An Phước

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Aloha

Aloha

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Tiniworld

Tiniworld

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Owen - Winny

Owen - Winny

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Sabina

Sabina

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

JOLLIBEE

JOLLIBEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Silent night

Silent night

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Shoes Center

Shoes Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

KING BBQ

KING BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Beauty Zone

Beauty Zone

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900