Gian hàng

mới

Funny land

Funny land

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.2966

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3894.0425

mới

Galle watch

Galle watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.9678

mới

Daruma

Daruma

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.6829

mới

Lego (My Kingdom)

Lego (My Kingdom)

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.4456

mới

Shoe Center

Shoe Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3989.9902

mới

tiNiworld

tiNiworld

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: N/A

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.6839

mới

Việt Thy

Việt Thy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: N/A

mới

Fashion MegaStore

Fashion MegaStore

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3620.0258

mới

Toy Land

Toy Land

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: N/A

mới

Tasaki

Tasaki

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3894.5399