Gian hàng

mới

SJC

SJC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 4887

mới

KICHIKICHI

KICHIKICHI

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3897 2089

mới

MYM

MYM

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5753

mới

THE LEGEND COFFEE

THE LEGEND COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 6

Số điện thoại: (08) 6674 5745 (08) 6675 4754

mới

BUD'S ICECREAM

BUD'S ICECREAM

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

GOGIHOUSE

GOGIHOUSE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3897 2090

mới

AN PHƯỚC

AN PHƯỚC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3897 2006 (08) 3897 2008

mới

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5333

mới

KING BBQ

KING BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3722 8844

mới

POP POPKID

POP POPKID

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

GALLE WATCH

GALLE WATCH

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5262

mới

CƠM TẤM CALI

CƠM TẤM CALI

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900