Gian hàng

mới

POP POPKID

POP POPKID

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

GALLE WATCH

GALLE WATCH

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5262

mới

CƠM TẤM CALI

CƠM TẤM CALI

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

BATA

BATA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 8826

mới

TISSOT

TISSOT

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 3433

mới

HOTPOT STORY

HOTPOT STORY

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3722 5299

mới

SP MAY 10

SP MAY 10

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 8556

mới

SKTIME

SKTIME

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5616

mới

HOT&COLD

HOT&COLD

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

BELLUNI

BELLUNI

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

YVESROCHER

YVESROCHER

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 6685 5900

mới

TINI WORD

TINI WORD

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900