Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0203) 246.0888

mới

ANA COLLECTION

ANA COLLECTION

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0934368839

mới

Cefiro

Cefiro

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0915508900

mới

CASIO

CASIO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460545

mới

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0903809355

mới

NGỌC TRAI HẠ LONG

NGỌC TRAI HẠ LONG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0913264081

mới

KingBBQ

KingBBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460286

mới

M.Y.M

M.Y.M

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0946464234

mới

THE BLUES

THE BLUES

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 01674289665

mới

RAY BAN

RAY BAN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460868

mới

OKIA

OKIA

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0986 706 414

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 033 2460521