Gian hàng

mới

RAY BAN

RAY BAN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460868

mới

OKIA

OKIA

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0986 706 414

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 033 2460521

mới

Kem Fanny

Kem Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0936632989

mới

MAXX SPORT

MAXX SPORT

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460546

mới

NARSIS

NARSIS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0904327085

mới

BATA

BATA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460536

mới

JUNGER&BOSS

JUNGER&BOSS

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0913.541.419

mới

SK TIME WATCH & EYEWEAR(PRIMA WATCH)

SK TIME WATCH & EYEWEAR(PRIMA WATCH)

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460568

mới

Giovanni

Giovanni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0913267579

mới

HOÀNG PHÚC

HOÀNG PHÚC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460538

mới

ALOME

ALOME

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0949133445