Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0203) 246.0888

mới

SHISEIDO

SHISEIDO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460050

mới

TÂN PHÚ KIDS

TÂN PHÚ KIDS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0913220423

mới

CAMEL

CAMEL

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936606988

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0904237969

mới

ANA COLLECTION

ANA COLLECTION

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0934368839

mới

Cefiro

Cefiro

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0915508900

mới

CASIO

CASIO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460545

mới

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0903809355

mới

NGỌC TRAI HẠ LONG

NGỌC TRAI HẠ LONG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0913264081

mới

KingBBQ

KingBBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460286

mới

M.Y.M

M.Y.M

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0946464234