Gian hàng

mới

7CUA

7CUA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574551

mới

PLATINUM CINEPLEX

PLATINUM CINEPLEX

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 043.8272891 0978.681.5550975.700.677

mới

KFC

KFC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574561

mới

JOLLIBEE

JOLLIBEE

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

VIETSTARLAND

VIETSTARLAND

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 1 Tầng 3

Số điện thoại: 0904712991

mới

The Little Gym

The Little Gym

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0935-158-555

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0432127210

mới

Paloma

Paloma

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

NOIR

NOIR

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0436574563

mới

VPP Hồng Hà

VPP Hồng Hà

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

G2000

G2000

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0436574564

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 04.3657.4517