Gian hàng

mới

MINISO

MINISO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: 1

Số điện thoại: 0963 777 260

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: 1

Số điện thoại: 0939188988

mới

COTE OPERA

COTE OPERA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: 1

Số điện thoại: 0312 299 666

mới

GOLDSUN

GOLDSUN

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: 1

Số điện thoại: 0945 458 811

mới

Ivy

Ivy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: B1

Số điện thoại: 01238982666

mới

Labella

Labella

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0432001301

mới

SMARTHOME

SMARTHOME

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: B1

Số điện thoại: 1900 6488

mới

Anta

Anta

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0432001053

mới

KMA

KMA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0462538286

mới

Yaki BBQ

Yaki BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0432001072
0933331289

mới

ZEN

ZEN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0432001225

mới

Noir

Noir

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 043200124