Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

DC INTERIORS

DC INTERIORS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

NOIR

NOIR

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04 66647978

mới

The Face Shop

The Face Shop

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04 6262 0568

mới

ISABELLA

ISABELLA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 6664 2947

mới

Skechers

Skechers

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620126

mới

BATA

BATA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 01648887799

mới

LDT Watch

LDT Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 944568888

mới

Vascara

Vascara

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 6664 4115

mới

Haruka

Haruka

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1633775848

mới

Động Lực

Động Lực

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại:

mới

Ohlala

Ohlala

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 85886379