Gian hàng

mới

Nijyu Maru

Nijyu Maru

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)62620399

mới

Akikoi (Chung với Bamboo)

Akikoi (Chung với Bamboo)

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Suka

Suka

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 62620039

mới

Ramen

Ramen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại:

mới

Phở Lý Quốc Sư

Phở Lý Quốc Sư

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

Bimson

Bimson

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Sumo BBQ

Sumo BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 62620939

mới

Hoàng Huy Coffee

Hoàng Huy Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: Chị Mùi: 0904935784

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Pizza Hut

Pizza Hut

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04.6664.2588

mới

Chè Ngon

Chè Ngon

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1243939568