Gian hàng

mới

Kichi Kichi - Lẩu Băng chuyền

Kichi Kichi - Lẩu Băng chuyền

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 62620368

mới

Sườn nướng No 1

Sườn nướng No 1

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Quán ăn ngon

Quán ăn ngon

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Kem Tràng Tiền

Kem Tràng Tiền

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

ThaiExpress

ThaiExpress

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: anh Dũng: 0943038558

mới

KFC

KFC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1900

mới

Sắc Huế

Sắc Huế

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Fresh Garden

Fresh Garden

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

Thế giới lẩu

Thế giới lẩu

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 666 42578

mới

Le Grape

Le Grape

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466646788

mới

Ice Cream

Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 0974340124