Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

Bamboo Coffee

Bamboo Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Chị Tuyết: 0912365288

mới

Hanvico

Hanvico

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 466642522

mới

Modern life

Modern life

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 666 41989

mới

Seoul Garden

Seoul Garden

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 988258891

mới

Vivi

Vivi

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04-66640158

mới

AKEMIUCHI

AKEMIUCHI

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04.62 62 09 79

mới

Mable

Mable

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 978543007

mới

Converse

Converse

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 66641567

mới

KB

KB

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 6664 4088

mới

NOIR

NOIR

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04 66647978