Gian hàng

mới

Asia Snack

Asia Snack

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Chị Phương: 0983 744 938

mới

Grand

Grand

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 466640989

mới

Manmont| Tatu

Manmont| Tatu

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466646788

mới

Sariwon

Sariwon

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Việt Tiến

Việt Tiến

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466646989

mới

KFC

KFC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1900

mới

CANIFA

CANIFA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 466646786

mới

CITY CINEMA 6D

CITY CINEMA 6D

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Kappa

Kappa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620125

mới

Nijyu Maru

Nijyu Maru

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)62620399

mới

Spice Life

Spice Life

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

VIET TINH ANH

VIET TINH ANH

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 904194900