Gian hàng

mới

361

361

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04.6664.2545

mới

Geox

Geox

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 62620266

mới

Lining

Lining

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 046.669.6456

mới

SAGA

SAGA

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 945728800

mới

Vans

Vans

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)62.62.05.67

mới

Alfresco

Alfresco

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 1900

mới

Spa

Spa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 979.135788

mới

Casio

Casio

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04.666.42.557

mới

Inada| Maxcare

Inada| Maxcare

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 0989 255 355

mới

Name shop

Name shop

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04-3783 5735

mới

Skechers

Skechers

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620126

mới

Nhà hàng Sing

Nhà hàng Sing

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 964690029