Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

Spice Life

Spice Life

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

VIET TINH ANH

VIET TINH ANH

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 904194900

mới

Home Furni

Home Furni

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 466641223

mới

FCUK

FCUK

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 984752029

mới

Cito Café

Cito Café

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại:

mới

Yokushi

Yokushi

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 986326183

mới

NINE WEST

NINE WEST

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 6664 1116

mới

Đồng hồ tốt

Đồng hồ tốt

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 - 62620560

mới

Club One

Club One

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại:

mới

Tinh dầu

Tinh dầu

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: