Gian hàng

mới

Hoàng Gia Pearl

Hoàng Gia Pearl

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 6277 6688

mới

Vincy

Vincy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.39.36.90.23

mới

Pet shop

Pet shop

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Skechers

Skechers

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9390

mới

Sportiva

Sportiva

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

Tombolini

Tombolini

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Kelly Bui

Kelly Bui

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9258

mới

Galle Watch

Galle Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3936 9727

mới

Giovanni

Giovanni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3936 9010

mới

Wacoal

Wacoal

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.39.93.92.66

mới

TIKI.A

TIKI.A

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Dr. Martens

Dr. Martens

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9390