Gian hàng

mới

Kelly Bui

Kelly Bui

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9258

mới

Galle Watch

Galle Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3936 9727

mới

Giovanni

Giovanni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3936 9010

mới

Wacoal

Wacoal

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.39.93.92.66

mới

TIKI.A

TIKI.A

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Dr. Martens

Dr. Martens

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9390

mới

Pamas

Pamas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 6684 8344

mới

La Perla

La Perla

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

New Balance

New Balance

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại:

mới

Thành Phát Watch

Thành Phát Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3936 9770

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39390133

mới

Sơn Kim

Sơn Kim

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.38.274.125