Gian hàng

mới

Kims Fullhouse

Kims Fullhouse

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39939016

mới

An Phước & Pierre Cardin

An Phước & Pierre Cardin

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0124.25.79.455

mới

Bossini

Bossini

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 62778992

mới

Fstudio

Fstudio

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3993 9800

mới

Crocs

Crocs

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Axara

Axara

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3993 9399

mới

LocknLock

LocknLock

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 38270050

mới

Asian Delight

Asian Delight

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3993 9123

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 1900

mới

Marks & Spencer

Marks & Spencer

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 6682 7234

mới

Lotus

Lotus

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 38277119