Gian hàng

mới

Accessorize

Accessorize

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9587

mới

Nguồn Sống Việt

Nguồn Sống Việt

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Union Square

Union Square

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Paris & France + Make up Forever

Paris & France + Make up Forever

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3823 0071

mới

Tombolini

Tombolini

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

SanCiaro & Manhattan

SanCiaro & Manhattan

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.62.76.48.10

mới

Hoàng Hải

Hoàng Hải

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39369489

mới

Gong Cha

Gong Cha

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Nici

Nici

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại:

mới

Giordano

Giordano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39369295

mới

Tous les Jours

Tous les Jours

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39939036

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900