Gian hàng

mới

Prima Gold

Prima Gold

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Wielii & Valentino Rudy

Wielii & Valentino Rudy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 1900

mới

Thai Express

Thai Express

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Shoe Center

Shoe Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 1900

mới

Daiso

Daiso

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: L4

Số điện thoại: 1900

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: BH

Số điện thoại: 1900

mới

VINCY

VINCY

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Hotpot Story

Hotpot Story

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Adidas Original

Adidas Original

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 1900

mới

Alfresco's

Alfresco's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Fashion Megastore

Fashion Megastore

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 1900