Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 6259 6838

mới

Kappa

Kappa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Narsis

Narsis

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Kichi

Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Galle Watch

Galle Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

HIKOSEN CARA

HIKOSEN CARA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 1900

mới

Bata

Bata

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Phương Nam

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: L4

Số điện thoại: 1900

mới

Skyline Coffee

Skyline Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Pandemos

Pandemos

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

King BBQ Buffet

King BBQ Buffet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Beauty Zone

Beauty Zone

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900