Gian hàng

mới

T Coffee

T Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

KISETSU

KISETSU

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Wrap & Roll

Wrap & Roll

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Casio

Casio

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Isabella

Isabella

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 1900

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: L6

Số điện thoại: 1900

mới

Lemino

Lemino

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Dunlopillo

Dunlopillo

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: L4

Số điện thoại: 1900

mới

Shiseido

Shiseido

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Sơn Kim

Sơn Kim

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Daruma

Daruma

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Thế giới thời gian

Thế giới thời gian

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900