Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 6259 6838

mới

Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngọc trai Ngọc Hiền

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Marzano

Marzano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Nhà hàng Hải Phố

Nhà hàng Hải Phố

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Freshgarden

Freshgarden

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Lock&Lock

Lock&Lock

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: L4

Số điện thoại: 1900

mới

Adidas

Adidas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Kitchmate Interior

Kitchmate Interior

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: L4

Số điện thoại: 1900

mới

Parker

Parker

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Watchme

Watchme

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Sports World

Sports World

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900