Gian hàng

mới

Giordano

Giordano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0972365657

mới

Thế giới kim cương

Thế giới kim cương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 0911721112 - hotline: 180057701 (miễn phí)

mới

Baskin Robbins

Baskin Robbins

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0939460908

mới

Adidas

Adidas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0989612034

mới

Thế giới thời gian

Thế giới thời gian

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0948082949

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

Belluni

Belluni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0937844614

mới

Sáng tâm-Hush Pupies

Sáng tâm-Hush Pupies

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0901740410

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 01694779186

mới

Ninomaxx

Ninomaxx

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0973096915

mới

Ivy Moda

Ivy Moda

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0942367070

mới

Emspo

Emspo

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0975722021