Trung tâm thương mại gần nhất

Vincom+ Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa